+46 768 08 89 25

REKRYTERING

Rekrytera med större perspektiv

Att mista en duktig medarbetare kan kännas hårt. Och en rekryteringsprocess kan kännas som ännu ett ok på axlarna för dig som chef. Vi hjälper dig att både en ny ledare och en större mening i det. För alla i den verksamhet du leder och vill utveckla.

Search och hitta fler kandidater

Hur hittar du den som inte vet att deras drömjobb är hos dig?

När vi rekryterar gör vi det strukturerat, trovärdigt och via ett flertal relevanta kommunikationskanaler. Men vi håller oss inte bara till klassiska metoder. Parallellt med det är vi aktiva. Vi söker och finner. Kontaktar. Berättar om din verksamhet och det lediga jobbet. Ibland blir det just denna uppsökta personen den perfekta matchningen för tjänsten hos dig.

Kontakta Michael, så berättar han mer om
Skrivsands Search.

skrivsands rekryteringsprocess

Från samtal om vilka ni är… till en ny medarbetare som kan bidra redan från starten.

Vem är ni? vem behöver ni?

Vi går alltid igång med att fånga en grundlig bild av er verksamhet och vilket behov ni har för att hitta rätt kandidater.

Samtidigt som vi djupdyker för att fånga er kultur för att kunna gå igång med jakten på en ny kompetent medarbetare startar därför också en process där alla som deltar i processen får en uppdaterad medvetenhet om vilka ni är, vilka ni vill vara, vart ni tillsammans ska nå och vem som bör vara er nya medarbetare. Och, inte minst, en förberedelse på hur ni på bästa sätt tar emot er nya kollega och redan från dag ett kan börja arbeta effektivt och målinriktad tillsammans.

 

SKAPA MENING.

GENOM ATT TA VARA PÅ REKRYTERINGSPROCESSEN.

Vi hjälper er att skapa verkligt stor mening av situationen med en ledig tjänst. Med vår samlade kompetens inom organisering, ledarskap, teamutveckling och inte minst storytelling, kommunikation och kultur som styrform – ser vi fram emot att få kliva in i er organisation under en period för att skapa och ta vara på den potential som finns att ta vara på när en person ska ersättas av en annan.

 

Profilering, urval och personlighetstester

Vi hjälper till att sätta samman en effektiv rekryteringsgrupp med Michael och utvalda medarbetare i er verksamhet för att prata om dagens behov och framtidens bästa organisering. Sedan formuleras en  träffsäker uppdragsbeskrivning, en platsannons och en kommunikationsplan så att många, och inte minst de rätta, personerna får syn på den lediga tjänsten.

Därefter genomförs följer en strukturerad urvalsprocess där alla i rekryteringsgruppen deltar och samtidigt utvecklas med nya perspektiv. Detta är en av de verkliga positiva bieffekter som våra uppdragsgivare uppskattar.

Vid det skarpare urvalet nyttjar vi bl a världens främsta personlighetstest NEO-PI-3 som vi är certifierade i. Efter det tar vi nästa steg i processen och syr ihop anställningen med den utvalde kandidaten. De som inte blev valda får återkoppling och i det lägger vi stor vikt vid att de även i framtiden ska ha samma goda bild av er organisation som när de sökte tjänsten.

Ett par månader efter att den nya medarbetaren varit på plats i sin nya roll följer vi upp med avstämningsmöten. Allt för att se till att hela landet som vi hoppades.

 

erfarenhet av att leda

30 år

genomförda rekryteringar

>100

testade personer

>100

snitträckvidd per rekrytering

10.000

sagt av uppdragsgivare

”Vi kände oss så trygga med att Michael Bager tog ambassadörskapet i vår rekryteringsprocess både utåt och inåt i organisationen. Han har en förmåga att lyfta behovet att hitta en ny till en annan nivå, en nivå som gav oss alla i verksamheten en större stolthet och insikt i vad som är vår kärnuppgift.”

Förvaltningschef, kommun i Jylland

kontakta oss

SKRIVSAND – REKRYTERING

KORSBJÄR 9, SE-432 96 ÅSKLOSTER
+45 30 18 17 14 MICHAEL
MICHAEL.BAGER@SKRIVSAND.SE