+46 768 08 89 25

Utveckla ledarskap & verksamhet

Skapa mening. Tillsammans.

Ska du rekrytera en ny ledare? Få din ledargrupp att jobba bättre tillsammans? Genomföra ett förändringsprojekt? Prata med oss så hjälper vi dig. Vi har erfarenheten, engagemanget och är måna om att få dina medarbetare att skapa mening i det hela. För att nå framåt.

Ledarutveckling 

…!

xxx

Personlighetstester i världsklass

Starta med ett NEO-PI-3  test och få ett starkare utgångsläge

neo-pi3

Av de personlighetstest som finns på marknaden är NEO i särklass det mest framgångsrika och menas av många vara själva definitionen av personlighetens fem stora faktorer.

NEO-FFI-3 är den korta versionen av testet och NEO-PI-3 är den fullständiga versionen av samma test som även inkluderar facetter under de fem breda faktorerna.

NEO används främst inom det kliniska området men har också blivit populärt inom det arbetspsykologiska området när det gäller karriärrådgivning och urval.

certifierad testledare

Michael Bager på Skrivsand är certifierad inom NEO-PI-3 och flera andra testverktyg.

Genom oss kan du använda detta antingen på dig själv om du är ledare eller för hela ditt team, er chefsgrupp eller kanske en kommande projektgrupp. Det ger ett starkt och värdefullt utgångsläge oavsett vad ditt mål är.

SAGT AV UPPDRAGSGIVARE

”När vi skulle samordna vår verksamhet med flera andra inom kommunen behövde vi ta hjälp utifrån. Ändå kändes det som om det var någon av oss själva som ledde processen. Michael Bagers förmåga att lyssna in och tolka våra behov och utmaningar gav oss både trygghet och stor motivation in i förändringen.”

Förvaltningschef, kommun på Själland